top of page

Hakkımızda

Misyonumuz 

Derneğimizin misyonu; hastaların sağlığını korumalarına, yaşam kalitelerini yükseltmelerine ve sağlığı tehdit eden konularda gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunmaktır. Bu misyon doğrultusunda, çevre ve toplum bilinci, hastalarla iyi iletişim ve sivil toplum yöneticiliği rehberliğinde, değişen koşullara göre yeni projeler organize ederek, en kaliteli hizmetleri sunmak için çalışır.   

 

Vizyonumuz 

Sedef Hastalığı hakkında gelişmeleri takip edip uygulayan, kendini daima geliştiren sağlıkçı ruhuyla hareket eden hastalarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan bir hasta derneği olabilmektir.

Dayanışma Yumrukları
SEDEF-LOGO.png

SEDEF HASTALARI DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-  Derneğin Adı :  "Sedef Hastaları Dayanışma Derneği’’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı:

Madde 2- Dernek, sedef hastalarının dayanışmalarının gerekliliği ve istekleri üzerine, kamu yararına çalışan, sedef hastaları ve yakınlarından ouşan ve kar amacı gütmeyen, uluslararası organizasyonlara katılarak Türkiye’deki hastaları temsil etmek, hastalıkları ile ilgili sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet gösterek hastayı hastalığı hakkında eğitimek, toplumu bilinçlendirmek, hasta haklarını korumak, sedef (psoriasis) ile iligli bilimsel kongreler yapmak, sedef ile ilgili sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

SHDD Tüzüğü

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
1- Mustafa Yıldırım - Başkan
2- Süleyman Derya - 2. Başkan
3- Elif Başaraner - Genel Sekreter
4- Can Bilgili - Asil Üye
5- Niran Çoban-Sağlık Sorumlusu
6- Sertan Tiryaki-Prodüksiyon Sorumlusu
7- Gökhan Gümüşdağ- Asil Üye
8- İrem Şerefoğlu - Araştırma Sorumlusu
9- Onur Karabastık-Hukuk Danışmanı 
10-Osman Aslaner - Mersin Temsilcisi
11- Kemal Çebi
12- Turgay Güven - İzmir Temsilcisi
13- Leyla Başarslan
14- Mehmet Çıtanak - Hatay Temsilcisi
15- Önder Özdemir

Yedek Üyeler:
1- Murat Yavuz
2- Sevgim Ovalı
3- Mustafa Ay
4- Füsun Pekşahin
5- Funda Eda Erdemirdağ
6- Hüseyin Işık
7- İrfan Özbek
8- Sibel Bal
9- Sadi Gürsan
10 Özcan Duru
11- Nazmiye Kıran
12- Osman Gürbüz
13- Osman Öztürk
14- Ali Kara
15-Ülkü Yılmaz


Denetim Kurulu:
1- Ramazan Çetinkaya
2- Tuğba Vurucu
3- İhsan Alparslan

4- Ali Serhat Taşkın
5- Türkan Coşkun
6- Adnan Yaslan

Yönetim Kurulu
bottom of page